chi tiết

  • Cát Phụ Gia Chống Thấm (0,2 – 0,4) mm

  • Giá : Liên Hệ
  • MASP : 2

Cát Phụ Gia Chống Thấm (0,2 – 0,4 mm):

Cát phụ gia chống thấm 0,2 - 0,4 mm là một loại cát được dùng riêng biệt để làm chống thấm cho các công trình xây dựng. Với kích thước hạt nhỏ, từ 0,2 đến 0,4 mm, nó có khả năng tạo ra lớp chống thấm trong các hệ thống xây dựng.

Sản phẩm này thường được sử dụng trong các ứng dụng chống thấm, như tạo lớp chống thấm cho nền móng, hồ bơi, và các công trình dân dụng thường ngày khác.

 

Sản phẩm cùng loại