Cát làm vữa khô trộn sẵn - Cty Khoáng Sản Miền Nam