Cung cấp cát trắng cho sân gold - Cty Khoáng sản miền nam