chi tiết

  • Cát (1,0 - 1,7) mm

  • Giá : Liên Hệ
  • MASP : 4
  • Cát (1,0 - 1,7) mm

Cát (1,0 - 1,7) mm:

Đặc điểm: Cát có kích thước hạt từ 1,0 đến 1,7mm, thuộc loại cát vừa.

Ứng dụng: Loại cát này thường được sử dụng để làm đất trong trồng cây trồng cỏ và cây ăn trái. Nó hỗ trợ thoát nước tốt và giúp cải thiện cấu trúc đất.

 

Sản phẩm cùng loại