chi tiết

  • Cát (0 - 0,15)mm

  • Giá : Liên Hệ
  • MASP : 3
  • Cát (0 - 0,15)mm

Cát (0 - 0,15)mm:

Đặc điểm: Cát có kích thước hạt từ 0 đến 0,15mm, thuộc loại cát siêu nhỏ.

Ứng dụng: Thường được sử dụng trong các ứng dụng nông nghiệp và làm đất cho cây trồng trong các môi trường cần kiểm soát độ thoát nước và độ ẩm, ví dụ như trong trồng cây ẩm ướt hoặc trong các khu vườn thủy canh.

 

Sản phẩm cùng loại